به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان امروز یکشنبه 26 اسفندماه در سرای ورزشکاران استان برگزار شد.

احمد آقاحسینی، پیمان گرامی و سید مسعود میرسعیدی 3 کاندیدای این انتخابات بودند که غیبت آقاحسینی به منزله انصراف او بود.

در پایان فرآیند رای گیری، پیمان گرامی با کسب 18 رای از 18 عضو مجمع به عنوان رئیس 4 سال آینده هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان انتخاب شد و میرسعیدی هم رایی کسب نکرد.

انتخابات دوره گذشته این هیئت 26 بهن ماه 95 برگزار شد.

بهمن کیانی‌والا، مهدی اسماعیلی، مرتضی حسام‌نژاد، اسماعیل نادری، پژمان پورمتین و محمدعلی طبیبی کاندیداهای شرکت در انتخابات هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان بودند که غیبت حسام‌نژاد، نادری و طبیبی در مجمع به منزله انصراف آنها بود و اسماعیلی و پورمتین نیز در جلسه مجمع اعلام انصراف کردند.

در نهایت بهمن کیانی‌والا تنها کاندیدای باقیمانده با کسب 16 رأی از 17 رأی اعضای مجمع انتخاباتی به عنوان رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان انتخاب شد. یک رأی هم سفید بود.

کیانی والا چندی پیش از سمت خود کناره گیری کرد.